logo-green1

Ashtanga Yoga

YOGA

Hva er Ashtanga Yoga?

Ashtanga yoga er en kraftfull yogaform med nøye sammensatte øvelser som blir gjort i en bestemt rekkefølge (serie). Musklene blir aktivert på en naturlig måte og en spesiell pusteteknikk blir brukt som et viktig redskap gjennom øvelsene. Timen gir god fysisk trening med sine sekvenser av styrkende øvelser og krevende stillinger som du fordyper deg i. Den fysiske gevinsten av øvelsene speiles også i en mental gevinst i form av at man oppøver konsentrasjon, utholdenhet og ro. Frigjøring av stramme muskler rundt brystkassen, skuldre, hofte og lår vektlegges. Undervisningen blir tilrettelagt gruppen og alle vil få individuelle korrigeringer.

Ashtanga Yoga er en fysisk krevende yogastil, hvor pust, bevegelse og meditasjon forenes. Gjennom regelmessig praksis frigjør vi kroppen fra urenheter, spenninger og blokkeringer. Øvelsene styrker musklene, gjør de smidigere og mer fleksible. Forbrenning og utholdenhet forbedres, sinnet blir balansert og en økt evne for konsentrasjon kan oppleves. Stilen er basert på flere tusen år gamle skrifter og tradisjoner. Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) i Mysore i India er mannen som har utviklet denne yogaretningen og ført tradisjonen videre i moderne tid. Han begynte som elev hos Krishnamacharya i 1927, kun tolv år gammel. 

Ashtanga er en effektiv og utmerket form for trening som gir økt kroppsbevissthet, løser opp spenninger, gir styrke, smidighet, energi og et rolig sinn. Det helhetlige perspektivet og dens positive effekter har gjort Ashtanga yoga veldig populær i vesten de siste årene. Stilen baserer seg på en serie (Primary Series) bestående av ca. 50 stillinger/øvelser (asanas). Rekkefølgen av stillingene er nøye sammensatt. Hver asana forbereder for neste, og hvis man har tillit til denne disiplinen og praktiserer regelmessig vil man etter hvert høste fruktene av sin praksis. Et viktig kjennetegn ved Ashtanga yoga er vinyasa-prinsippet.Vinyasa betyr synkronisert pust- og bevegelsessystem, og bidrar til en dynamisk flyt mellom hver stilling. Noen opplever en meditativ tilstand i bevegelsen.

«Ashtanga» betyr åtte gren, ref. den 2000 år gamle ”Yoga Sutras” av Rishi Patanjali. Ashtau = åtte, anga = steg:

1. Yama, moralske prinsipper som har fem underliggende nivåer: Ahimsa (ikke-vold), Satya 
(ærlighet), Asteya (ikke-stjele), Brahmacharya (moderasjon), Aparigraha (ikke-begjære)

 2. Niyama, etiske retningslinjer som også har fem underliggende nivåer: Saucha (renhet), Santosha (å være fornøyd), Tapas (disiplin),Swadhyaya (introspeksjon), Ishwarapranidhana (overgi seg til høyre bevisthet)

3. Asana – Fysiske stillinger

4. Pranayama – Pusteøvelser hvor man lærer å kontrollere den vitale energien prana

5. Pratyahara – Trekke sansene tilbake, Introspeksjon

6. Dharana – Konsentrasjon

7. Dhyana – Meditasjon

8. Samadhi – Bliss/Kropp og sjel blir ett med alt rundt oss. Fullstendig tilstedeværelse i her og nå!

Disse åtte skritt kan deles inn i to deler, de første fire kalles «eksterne» og krever stor egeninnsats for å beherskes tilfredstillende. Ifølge ashtanga tradisjonen begynner veien mot innsikt og høyere utvikling med rensing av den fysiske kroppen. Når kroppen er forberedt kan vi på en mer fordelaktig måte rette oppmerksomheten mot sinnet. Selv om Yama og Niyama kommer først på listen er det gjerne det tredje skrittet man kommer i kontakt med, Asana eller fysiske stillinger. De fysiske posisjonene skaper en stabil base for å oppnå de resterende skrittene. De gir utøveren en god helse, eliminerer forstyrrelser forårsaket av sykdom eller et ustabilt sinn.                       


Når du begynner å praktisere yoga vil du snart innse at de åtte gren ikke er i sekvens, men integrert med hverandre. Når du har en regelmessig fysisk asana praksis blir du bevisst på hvor viktige de første to skrittene er for praksisen. Hvordan du behandler deg selv og dine omgivelser får konsekvenser for hva du får ut av praksisen på yogamatten. Du begynner å kontrollere den vitale energien – prana, sansene trekkes innover, konsentrasjonen forbedres, en tilstand i meditasjon og bliss kommer spontant.